دانخوری لبه دار

دانخوری لبه دار(قابل استفاده برای مرغ و بوقلمون)