آبخوری اتوماتیک جامیکو

آبخوری اتوماتیک جامیکو(قابل استفاده برای مرغ و بوقلمون)