تولید آبخوری و دانخوری بلدرچین

صنایع پلاستیک ستاره محصول جدید خود را تحت عنوانآبخوری و دانخوری بلدرچین تولید و عرضه نمود.