آدرس :
    دفتر مرکزی شادآباد:  ۰۲۱۶۶۸۲۴۹۳۶
    دفتر فروش  تلفن :  ۳-۰۲۱۲۲۰۹۷۵۶۲
    setarehplastic2010@yahoo.com

    آدرس کارخانه : جاده قدیم قم ..شهرک صنعتی شمس آباد ..انتهای بلوار بهارستان..خ زکریای رازی…نبش بهار سوم

    فارسی